warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-20

Yrkesintroduktion för grupp av elever till kommunal huvudman inom Storsthlm

Yttrande för sökande som söker Yrkesintroduktion för grupp av elever görs i vyn Sökande till annan region/yttrande 

Gör följande urval:  

  • Välj din kommun i Välj kommun 
  • Välj IM inom region i Yttrandegrupp 

Om du väljer IM inom region får du upp elever som söker yrkesintroduktion inom Storsthlm. 

 

OBS! Om du väljer filtret Utan yttrande för att få fram de sökande du inte yttrat dig för så försvinner de val du registrerat yttrande på. Använd inte det filtret, utan gå i stället direkt till elevkortet efter att yttrandet registrerats och registrerar betalstatus och skriva ut yttrandeblankett för respektive elev. Betalstatus kan tyvärr inte massinmatas i denna vy utan måste göras på elevkortet. Utan yttrande kan du använda för att se om det finns nya sökande du inte yttrat dig för.

För att få alla yrkesintroduktion för grupp av elever samlade i bokstavsordning kan du sortera på kolumnen Ansökan. Om du vill sortera på annat sätt, tryck på den kolumnrubrik du önskar sortera på.

Val till yrkesintroduktion inom Storsthlms antagningsområde som kommer upp i denna vy är alltid för grupp av elever. (val till IMY utanför länet kan vara för grupp eller för enskild elev - se rubriken Introduktionsprogram till kommun utanför Storsthlm) 

Som hemkommun ska du registrera två saker: 

  1. Yttrande skickad 
  2. Betalstatus    

De måste registreras i den ordningen och det görs i två steg. 

Yttrande skickad kan antingen registreras på flera sökande på en gång eller på den sökandes elevkort. 

Om ni vill registrera Yttrande skickad på flera sökanden:  

  • Bocka i checkrutorna på de elever ni ska registrera yttrande för 
  • Tryck på knappen Yttrande 
  • Välj Yttrande skickad  
  • Tryck Spara och stäng. 

Sen ska betalstatus registreras. Det vill säga om din kommun betalar eller inte. Det belopp ni ska ta ställning till om ni ska betala finns i Programpriser | Storsthlm Titta i prislistan under den kommun den sökande söker till för att se priset på introduktionsprogrammet. 

Du registrerar betalstatus på den sökandes elevkort under rubriken Betalar/Betalar inte.  Blanketten ska sen tas ut och fyllas i och skrivs under. För att skriva ut blankett tryck på knappen Ladda ner aktuell EOP-blankett. 

Skriv under och fyll i datum och telefonnummer. Blanketten skickas sen till mottagande kommuns beslutsfattare. 

Vem som är beslutsfattare i mottagande kommun kan du se i vyn Skolor/Kollegor->Förvaltning. Under rubriken EOP (Yttrande- och beslutsansvar) kan du se vem i mottagande kommun som ansvarar för beslut i denna vy. Det är den personen du ska skicka yttrandet till.   

Adressen till huvudmannen hittar du via knappen Huvudmannens kontaktuppgifter som finns i vyn Förvaltning under rubriken Skolor/kollegor. 

 

OBS! Blanketten ska skrivas ut och skickas till mottagande huvudman. När beslut är taget ska beslutsblanketten skickas till den sökande. Beslutet kan överklagas av den sökande. 

 Visa cookie-information