warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-06-24

Betygsregistrering

Här beskriver vi hur du registrerar betyg i Indra.

Betyg hanteras via flera olika vyer i systemet. Enskilda elevers betyg är tillgängliga via elevkortet, men det finns också alternativ för att registrera eller läsa in flera betyg åt gången. När sista dagen för betygsimport är passerad stängs funktionen i Indra.

Betyg kan registreras i Indra på olika sätt:  

 

Elever med särskild hantering vid registrering av betyg: 

 • Elev med sekretesskydd
 • Elev folkbokförd utanför Storsthlms län, Gnesta och Håbo kommun 
 • Elev som har sökt tidigare år, "omsökare"
 • Elev som går om årskurs 9, "omgångare"
 • Elev med TF-nummer (saknar personnummer)
 • Integrerad elev som ska söka till anpassad gymnasieskola
 • Elever från anpassad grundskola

Läs mer nedan om de rutiner som gäller för elever med särskild hantering: 

 • Elev med sekretesskydd: Eleven hanteras manuellt av Gymnasieantagningen. Ansvarig på skolan kontaktar gymnasieantagningen@storsthlm.se och stämmer av en tid för att lämna information om den sökande via telefon. Eftersom Indra kräver en mejladress för eleven är det viktigt att förbereda en mejladress som inte kan härledas till elevens riktiga identitet som denne kan använda i sin gymnasieansökan. 
 • Elev folkbokförd utanför Storsthlms län, Gnesta och Håbo kommun gör sitt gymnasieval via antagningskansliet i sin hemkommun. Elevuppgifterna skickas av elevens nuvarande skola till hemkommuns antagningskansli. För kontaktuppgift till Sveriges antagningskanlsier klicka här
 • Elev som är omsökare, det vill säga ungdomar som varit registrerade och/eller sökt hos Gymnasieantagningen Storsthlm under tidigare antagningsår. Omsökare kan till exempel vara elever som går på introduktionsprogrammet. Omsökare aktiveras manuellt inför nytt antagningsår via vyn Elever»NY elev. 
 • Elev som går om årskurs 9, så kallade omgångare finns oftast i Indras tidigare antagningsår. För att registrera eleven på nytt antagningsår mejlar du elevens uppgifter till Gymnasieantagningen. Märk mejlet “Omgångare” ihop med elevens personnummer skola, klass och mejladress. Läser eleven ML eller M2, M1 ska ämnet även anges för att betyg sedan ska kunna läsas in. Gymnasieantagningen registrerar efter kontroll eleven i Indra och raderar eventuella tidigare betyg. 
 • Elev med TF-nummer (saknar personnummer) måste meddelas Gymnasieantagningen. Detta gör du genom att sammanställa TF-eleverna i vår Excel-mall för elev och betygsimport. Mallen finns i Indra under vyn Blanketter/Info»Blanketter. Denna Excel-fil ska döpas enligt följande exempel: Betygsimport-TF-elev-skolans namn, och laddas upp i Indra under Blanketter/Info»Ladda upp dokument. Då får Gymnasieantagningen tillgång till den ifyllda Excel-mallen och kan lägga upp den sökande i Indra. 
 • Integrerad elev som ska söka till anpassad gymnasieskola eller till gymnasieskolans introduktionsprogram. Betyg från anpassad grundskola ska inte registreras i Indra. Har elev fått betyg från grundskolan ska dessa bifogas som bilaga i elevens Elevkort, fliken Överl. IM.
 • Anpassad grundskolas elever som ska söka till anpassad gymnasieskola Inga betyg från anpassad grundskola ska registreras i i Indra
Visa cookie-information