warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Tillbaka

Slutantagning

Här kan du söka efter antagningsgränser för slutantagningen i Stockholms län och Håbo kommun från och med 2020. Börja med att välja år. Fyll sedan i vilken kommun som skolan ligger i eller en specifik skola för att få upp ett resultat. Tänk på att lediga platser avser de som fanns vid slutantagningen. Klicka på länken för att se lediga platser efter reservantagningen. Antagningsgränsen är det det meritvärde den sist antagna eleven på utbildningen har. Om alla som sökt blir antagna så blir det ingen gräns alls, det vill säga 0. Men för att bli antagen måste man alltid vara behörig till det sökta programmet.


Här finns ingenting att visa just nu

Börja med att välja år och fyll sedan i vilken kommun eller skola du är intresserad av för att få upp resultat här.

Indy Helmet 5000X5000
Visa cookie-information