warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-10-30

Publicera utbildning

När skolan är nöjd med sina justeringar i utbildningsutbudet ska utbildningarna publiceras för att synas och bli sökbara för eleverna. 

  1. Gå till Utbildningar » Utbildningsutbud 
  2. Välj kommun och skola 
  3. Säkerställ att den utbildning du publicerar har minst en plats (krav). 
  4. Markera kryssrutan Publicerad för de program eller inriktningar som ska publiceras 

 

Obs! Det får inte finnas några opublicerade utbildningar då gymnasievalet öppnar. De utbildningar som inte ska starta måste tas bort. 

Visa cookie-information