warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-02-03

Övriga introduktionsprogram

Blanketten för antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram (IM) används som underlag i följande situationer: 

  • För introduktionsprogram som utformas för enskild elev, det vill säga individuellt alternativ, programinriktat val och yrkesintroduktion för enskild elev. 
  • Behovsunderlag för ansökan till introduktionsprogram med specialpedagogisk verksamhet.  
  • Underlag för beslut om betalning för hemkommun avseende yrkesintroduktion som utformas för en grupp av elever. 

För avlämnande skolor 

Särskild befattning krävs: Överlämningsansvarig 

Blanketten som fylls i heter Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram (IM) och finns i elevens elevkort i fliken Överl. IM under rubriken Övriga IM eller på webben: https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/personal/blanketter/vara-blanketter/.   

Blanketten laddas upp i elevkortets flik Överl. IM, under rubriken Överl. IM - Övriga IM. Alternativt fliken Kontaktuppgifter. Observera att fliken Överl. IM syns bara om elev är obehörig till nationellt program eller om elev har val till ett introduktionsprogram. 

Ladda upp Antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM) 

Så här gör du: 

  1. Fyll i blanketten och spara på din dator.  
  2. Gå till elevkortets flik Överl.IM 
  3. Klicka på Redigera i boxen Överl. IM - Övriga IM
  4. Välj fil och ladda upp filerna under Överlämningsblankett övriga IM. En siffra visar antalet filer som laddats upp. 
  5. Klicka på Spara 
  6. För att öppna en bifogad fil: Klicka på pilen och markera aktuell fil. 
  7. För att ta bort en bifogad fil: Klicka på ikonen av en soptunna bredvid aktuell flik. 

Viktigt! Om blanketten används för introduktionsprogram med specialpedagogisk verksamhet ska den även laddas upp under elevkorts flik Kontaktuppgifter under rubriken Särskilt behovsunderlag/särskild behovsprövning. 

Visa cookie-information