warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Slutantagning

När slutantagningen är klar visas fliken Slutantagningsbesked på elevsidan och på adminsidan.

Fliken slutantagningsbesked är fast och visar resultatet av slutantagningen. 

Studie- och yrkesvägledare kan skriva ut slutantagningsbesked och se uppropstiden på elevens sida genom att använda elevkortets funktion Visa ansökan som elev

Visa cookie-information