warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2023-02-10

Kontrollera och justera elevuppgifter

Gå till menyn Elever»Klasslista, välj din kommun och skola.  

Kontrollera att all information finns. Du behöver ha extra koll på följande:  

 • Rätt elev 
 • TF-nummer 
 • Anpassad gymnasieskola 
 • Språkval 
 • Elevkategori 

 

Kontrollera: 

 • Rätt elev: Kontrollera att rätt elever finns i Indra. Stäm av mot din skolas klasslistor. Om du saknar elever kan du lägga till dem manuellt. Obs gäller ej elev med särskild hantering se info under rubriken Elevregistrering
 • TF-nummer kontrollera:  
 • Att elev med TF-nummer har samma TF-nummer i skolans elevregistersystem som i Indra. 
 • Att TF-numret är ändrat i Indra för elev som fått fullständigt personnummer eller fått ändrad ålder. Om inte kontakta Gymnasieantagningen. 
 • Att rätt adress är inlagd 
 • Att Elevkategori stämmer 
 • Anpassad gymnasieskola: Integrerade elever som ska söka till anpassad gymnasieskola måste ligga i Indras Anpassat läge. Gör så här om eleven ska flyttas över till Anpassat läge: Öppna elevens elevkort. Välj fliken Kontaktuppgifter och markera som Anpassad skolelev. 
 • Språkval: Kontrollera att eleverna har rätt språkval. I klasslistan visas information om språk som importerats. Elevens val visas i kolumn M1, Moderna språk visas i kolumn M2. Har information om vilket språk elever läser inte kommit med vid importen måste språket registreras manuellt i elevkortets flik Betyg. Gäller dem som får höstterminsbetyg. Modersmål (ML) visas inte under klasslista, det syns endast på elevens Elevkort, fliken Kontaktuppgift»Grundläggande uppgifter

Observera att det inte går att registrera betyg i M1/M2 eller modersmål om inte språket är registrerat i elevkortet.  

 • Elevkategori – Om eleven har fel elevkategori eller folkbokföring oklar ska du kontakta Gymnasieantagningen 
 • Uppdatering av adressuppgifter. I elevkortets flik Kontaktuppgifter, Elevkategori står det Folkbokföring oklar tills dagen efter importen. Elevkategori ändras till Folkbokförd då Indra körs mot Skatteverkets befolkningsregister (NAVET) varje dygn. Adressuppdateringar sker automatiskt under antagningsåret.  
Visa cookie-information