warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-10-25

Beslut om tillstyrkande av särskilt behovsstöd

Behörighet: Beslut Särskilt Behovsunderlag

För att se hur avlämnande skola laddar upp underlaget, se elevkortets flik Kontaktuppgifter.

Macro alias: videoMacro

Registrera beslut om tillstyrkande av särskilt behovsstöd

  1. Gå till Ansökan>Yttrande/Beslut>Särskilt behovsstöd. Behörig användare tar del av underlaget. Du ser om underlag finns genom att en blå markering syns i kolumnen Bilagor. För att ta del av underlaget klickar du på bilagan i kolumnen, alternativt på blå ikonen längst till vänster, då öppnas elevkortet och fliken Behovsstöd. Saknas underlag kontaktar du avlämnande skola och efterfrågar underlag. (I fliken Skolor/Kollegor finns kontaktuppgifter till elevens skola.)
  2. Fatta beslut om eleven tillhör behovsgruppen eller inte genom att tillstyrka eller avstyrka.
  3. Om beslutet är Tillstyrkt är sökande behörig till den specifika studievägen och sökande prövas för antagning, under förutsättning att denne tas emot och är behörig i övrigt enligt Skollagen och Gymnasieförordningens regler. Om beslutet är Avstyrkt är det att anse sökande som obehörig till den specifika studievägen och sökande deltar ej för prövning/är ej med i körning i slutantagningen. Detsamma blir följden om inget beslut fattas alls.

Se beslut som avlämnande skola

  1. Gå till Elevkortets flik Ansökan.
  2. Se om beslutet är Tillstyrkt, Avstyrkt, eller Ej Beslutat.
Visa cookie-information