warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-06-19

Utbildningsutbud

Behörighet: Organisation och utbildningsutbud

I vyn Utbildningsutbud lägger skolorna upp och gör inställningar för de utbildningar de planerar att erbjuda kommande läsår. En skola kan endast lägga upp de program som den har giltigt utbildningstillstånd för. När elevernas ansökningsperiod startar ska skolans utbildningsutbud inklusive platser vara registrerat, kontrollerat och publicerat. Det är endast utbildningar med registrerade utbildningsplatser som visas och är sökbara då gymnasievalet öppnar. Efter det går det inte att ändra utbildningar, för då måste hela utbildningen läggas ner och en ny läggas upp.

IM för grupp och IM för enskild

För introduktionsprogram anges om programmet ges för enskild eller för grupp. Ett (G) indikerar att introduktionsprogrammet är utformat för en grupp av elever. Ett (I) indikerar att det är utformat för en enskild elev. Introduktionsprogram utformade för enskilda elever betecknas också med att deras studievägskoder slutar på fe (för enskild) och att det i benämningen anges att de är utformade för enskild elev. Det går inte att byta mellan att vara för grupp/enskild utan man måste lägga ner hela utbildningen så det är viktigt att det är rätt när det publicerats.

Öppna en skolas utbildningsutbud

Gå till Utbildningar»Utbildningsutbud.

  1. Välj kommun och skola, varpå skolans föregående års utbildningar visas, platserna är noll och utbildningarna är inte publicerade.
  2. Välj ikonen Utbildningskort för detaljerad information om respektive utbildning.
  3. Välj Kolumner för att lägga till fler kolumner, varpå knappen blir blå och fler kolumnval visas.
  4. Klicka på krysset över en kolumn för att ta bort kolumnen.
  5. Klicka på pilarna för att sortera om kolumnerna.
  6. Välj Återställ för att återställa alla ändringar. Knappen dyker upp efter varje gång ändringar görs.
  7. Välj Exportera för att få ut informationen i en pdf eller Excel-fil. Filen hämtas automatiskt och du får välja var du vill spara den.

 

Visa cookie-information