warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Yttrande

Om en elev söker ett program utanför sin hemkommuns samverkansområde ska den sökandes hemkommun yttra sig.  

Hanteringen av yttranden skiljer sig åt mellan de olika programmen.

Här listas de olika kategorierna, både vad gäller gymnasieskolans och den anpassade skolans program, där yttrande ska göras av hemkommunen.

Under rubriken Introduktionsprogram till fristående huvudman hittar ni information om yttrande för elever som söker till fristående.

Visa cookie-information