warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2023-02-03

Extra och individuella val

Här beskriver vi hur du registrerar extraval och hur du lägger till och ändrar individuella val.

I vyn Utbildningsöversikt visas en skolas utbildningsutbud. Här registrerar gymnasieskolorna de extraval som de erbjuder för vissa program. Det går att lägga till, ändra och ta bort extraval under hela antagningsåret. Observera att ett antagningsårs extraval automatiskt förs över till nästkommande år. Det innebär att de måste granskas och eventuellt korrigeras varje år innan gymnasievalet öppnar.

Gymnasieskolorna ansvarar för att registrera sina extraval innan gymnasievalet öppnar. En arbetsuppgift i Indra skickas till den användare som har behörigheten Extraval (språk-, instrument-, individuella val).

Om skolan väljer att lägga ner ett extraval efter gymnasievalet har öppnat får de berörda eleverna automatiskt ett meddelande i Indra och ett mejl om att de behöver göra ett nytt extraval.

Lägga till och ändra individuella val

Så här gör du:

 1. Öppna utbildningsöversikten för den skola vars språkval du vill lägga till eller ändra, se Öppna en skolas utbildningsutbud.
 2. Klicka på Ändra individuella val.
 3. Dialogrutan för Ändra individuella val öppnas.
 4. I rullistan Välj program: klicka på det program som du vill lägga till eller ändra individuella val för.
 5. Markera de val som ska erbjudas.
 6. För att erbjuda alla befintliga individuella val: klicka på Markera alla.
 7. Klicka på knappen Gå vidare när du är klar.
 8. Klicka på Bekräfta i nästa dialogruta.
 9. Det individuella valet för programmet är nu klart.

Ta bort individuella val

Så här gör du:

 1. Öppna utbildningsöversikten för den skola vars individuella val du vill ta bort, se Öppna en skolas utbildningsutbud.
 2. Klicka på Ändra individuella val.
 3. Dialogrutan för Ändra individuella val öppnas.
 4. I rullistan Välj program: klicka på det program som du vill ta bort individuella val för.
 5. Avmarkera de val som ska tas bort.
 6. För att ta bort alla befintliga individuella val: klicka på Avmarkera alla
 7. Klicka på Bekräfta i nästa dialogruta.
 8. När ett individuellt val tas bort efter gymnasievalet öppnat (och elever redan hunnit göra det aktuella valet i sin ansökan) kommer en informationsruta upp med de elever som gjort det aktuella individuella valet
 9. I informationsrutan visas det standardbrev som kommer att skickas ut till alla sökande som gjort det aktuella individuella valet. Skolan har då även möjlighet att själva skriva till en egen information som bifogas sist i brevet. Skriv in den egna informationen i textrutan under Bifoga extra information till elever
 10. Klicka på Bekräfta i nedre högra hörnet. Då sker följande i systemet:

  • Det individuella valet tas bort men utbildningen ligger kvar i elevens gymnasieval.
  • Alla elever med berörda val informeras om nedläggningen via automatiskt utskick.
Visa cookie-information