warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-20

Beslut introduktionsprogram hos kommunal huvudman

I vyn Sökande från annan kommun/beslut reglering registrerar du beslut för sökande som söker introduktionsprogram i din kommun. Du väljer din kommun i första rullistan och Ej behandlade i andra rullistan. Du kan sortera på till exempel rubriken Betalstatus för att få fram de poster där hemkommunen registrerat en beslutstatus. Om du ska söka upp sökande från en viss kommun kan du sortera på hemkommun genom att trycka på rubriken Hemkommun. 

I kolumnen Betalstatus kan mottagande kommun se om hemkommunen åtagit sig att betala för kostnaden för utbildningen eller inte (Betalar/Betalar inte) - hemkommunen accepterar då att betala den ersättning som anges i prislistan Programpriser | Storsthlm 

Du kan registrera mottagandebeslut på flera poster genom att markera checkrutan till vänster på de val du vill ta mottagandebeslut för.  

Efter att du har markerat checkrutan tryck på knappen Beslut och välj ditt beslut. Välj om den sökande tas emot (Intresseanmälan tas emot) eller inte tas emot som sökande (Intresseanmälan tas ej emot). Beslutet kan även registreras på elevkortet. 

 

Att tänka på när du masshanterar

Vänta! Det kan ta en stund innan det är klart. Klicka inte med musen bredvid – markeringen i checkrutorna kan då försvinna. 

Efter att du registrerat beslutet ska du rangordna de elever du tagit emot i vyn Placering> IM sökande och rangordning. 

Inga blanketter behöver skickas mellan huvudmännen. Det räcker med att hemkommunens yttrande (Reglering skickad + betalstatus) och mottagande kommuns beslut (Betalar/Betalar inte) registreras. Blanketter kan dock användas om så önskas. 

Välj även att ha med kolumnerna Överårig och Elevkategori. De kolumnerna väljs via knappen Kolumner.  Kolumnen elevkategori visar om den sökande är folkbokförd eller inte eller tillhör annan elevkategori. 

Om det är ett beslut du ska ta för en sökande som kommer från en kommun utanför Storsthlm som söker till er kommun så kan ni inte se någon betalstatus i Indra. Antingen tar den kommunen kontakt med dig eller du med dem eller så skickar de ett regleringsbrev. Om ett regleringsbrev kommer in till Gymnasieantagningen registrerar vi Reglering skickad i Indra och skickar det vidare till dig. Du kan sen registrera ert beslut i Indra.   

 

Visa cookie-information