warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Arbetsuppgifter och meddelanden

Ett antagningsår pågår från och med första oktober fram till början av september. Under hela den perioden skickar Indra ut arbetsuppgifter och meddelanden, dels av rent allmänt informerande karaktär och dels som arbetsuppgifter som ska utföras inom viss angiven tid och markeras som slutförda.

Vem som får vilket meddelande och arbetsuppgift är beroende på vilken behörighet och befattning användaren har i systemet. Dina arbetsuppgifter och meddelanden kan du se på startsidan under rubrikerna Arbetsuppgifter och Meddelanden. Du kan också enkelt se i toppmenyn hur många aktuella arbetsuppgifter och meddelanden du har. Arbetsuppgifter kan även öppnas i kalendervy genom att klicka på Visa kalendervy.

Det finns alltid en person som har huvudansvaret för att arbetsuppgiften utförs inom utsatt tid, även om flera kan vara behöriga. Arbetsuppgifterna skickas därför ut till både huvudansvariga och övriga med samma behörighet på skolan. Den person som utför uppgiften ansvarar för att markera den som utförd. När en arbetsuppgift har markerats som utförd försvinner den ur arbetsuppgiftslistan för alla mottagare.

Visa cookie-information