warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Språkval

Här beskriver vi hur du hanterar språkval.

Tänk på att det blir tvingande för eleven att välja språk när du lägger till språkval för dessa gymnasieprogram:

 • Ekonomiprogrammet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Lägga till och ändra språkval

Så här gör du:

 1. Öppna utbildningsöversikten för den skola vars språkval du vill lägga till eller ändra, se Öppna en skolas utbildningsutbud.
 2. Välj Ändra språkval, varpå dialogrutan för Ändra språkval öppnas med en lista över de språk som skolan kan erbjuda.
 3. Välj program i rullistan och klicka på det program som du vill lägga till eller ändra språkval för.
 4. Klicka i kryssrutorna så de språk och nivåsteg som ska erbjudas på programmet blir markerade. De språkval som är inlagda sen tidigare är redan markerade.
 5. Välj Markera alla för att erbjuda alla befintliga språkval.
 6. Välj Gå vidare när du är klar.
 7. Välj Bekräfta i nästa dialogruta.

Lägga till modersmål som språkval

En skola kan erbjuda modersmål som språkval om den så vill. Skolan ska då lägga till alla modersmål som eleverna ska kunna välja. De vanligaste modersmålen finns listade i Indra, och övriga kan erbjudas inom ramen för det gemensamma gymnasiet. Mottagande skola kan se i antagningslistorna vilket modersmål eleven önskar och vilket modersmål eleven läst på grundskolan. Lägg till modersmål som språkval enligt instruktionen för Lägga till och ändra språkval. Observera att du bara ska markera Steg 1 i dialogrutan för Ändra språkval när ett modersmål läggs upp som språkval.

Ta bort språkval

Så här gör du:

 1. Öppna utbildningsöversikten för den skola vars språkval du vill ta bort, se Öppna en skolas utbildningsutbud.
 2. Välj Ändra språkval, varpå dialogrutan för Ändra språkval öppnas.
 3. Välj program i rullistan och klicka på det program som du vill ta bort språkval för.
 4. Klicka ur kryssrutorna så de språk och nivåsteg som ska tas bort från programmet blir avmarkerade.
 5. Välj Avmarkera alla för att ta bort alla språkval.
 6. Välj Gå vidare när du är klar.
 7. Välj Bekräfta i nästa dialogruta.

Bifoga extra information till elever

När ett språkval tas bort efter gymnasievalet öppnat (och elever redan hunnit välja språket i sin ansökan) kommer en informationsruta upp med de elever som sökt det aktuella språket. I informationsrutan visas det standardbrev som kommer att skickas ut till alla sökande som gjort det aktuella språkvalet. Skolan har då även möjlighet att själva skriva till en egen information som bifogas sist i brevet. Välj Bekräfta i nedre högra hörnet, varpå språkvalet tas bort men utbildningen ligger kvar i elevens gymnasieval. Alla elever med berörda val informeras om nedläggningen via automatiskt utskick.

Visa cookie-information