warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-04-18

Skolkort

Skolkort finns för alla registrerade skolor och innehåller bland annat kontaktuppgifter och beskrivning. Du når dessa skolkort genom att gå till Utbildningar>Utbildningsöversikt eller från Skolor/Kollegor>Skolor. Båda vyerna ger möjlighet att välja skola, öppna skolkortet och redigera kontaktuppgifterna.

Ändra skolans kontaktuppgifter

Uppdatera skolbeskrivning

Visa cookie-information