warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-11-06

Registrera betyg manuellt

Vy i Indra: Elever>Betygsregistrering

Särskild behörighet grundskola:  Elev och betygsimport, Justering och kontroll av betyg

Befattning som kan registrera elev manuellt: Rektor, Biträdande rektor, SYV, Expedition

Skolor som inte har tillgång till skolsystem med betygsfiler, eller av någon anledning föredrar manuell hantering, kan registrera betygen manuellt i Indra.

  • Gå till Elever»Betygsregistrering.
  • Välj kommun, skola och klass.

    HT-Betyg respektive Slutbetyg är förifyllt beroende på vilken period du befinner dig i.

  • Fyll i betygen (TIPS: du kan använda tab-tangenten för att flytta mellan kolumner).
  • Välj Spara.

Obervera! Det går inte att registrera betyg i M1/M2 eller ML om inte språket är registrerat i Indra. Du får då ett varningsmeddelande.

Gå till elevens Elevkort, fliken Betyg och lägg in aktuellt språk innan du kan registrerar betyget.

Rätta eventuella felinmatningar direkt i listan, det vill säga i vyn Elever»betygregistrering.

Kontrollera noga att betygen du registrerat stämmer och gör eventuella justeringar av felaktigt registrerade betyg.

Kom ihåg att Spara!

 

Visa cookie-information