warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-16

Rangordnad antagning till anpassade gymnasieskolan

För att en elev som söker till den anpassade gymnasieskolan ska kunna antas måste du registrera i Indra att eleven tillhör målgruppen för den anpassade gymnasieskolan. Sedan måste eleverna även rangordnas för att kunna antas.

På denna sida beskriver vi hur du gör när du rangordnar elever och var i Indra du tar beslut om målgruppstillhörighet.

Beslut om målgruppstillhörighet

Behörighet: Anpassat – Beslut om tillhörande av målgrupp på Förvaltningsnivå 

För att registrera målgruppsbeslut går du till Ansökan » Yttrande/Beslut – Beslut målgruppstillhörighet. 

Om eleven är mottagen till anpassad gymnasieskola så bockar du i rutan Tillhör målgrupp. Bocka även i rutorna för utredningarna som ligger till grund för målgruppsbeslutet (Medicinsk, Psykologisk, Pedagogisk och Social)

Rangordna elever till anpassade gymnasieskolan

Behörighet: Skolnivå: Anpassad gymnasieskola – Antagning

Så här gör du:

  • Gå till Placering>Rangordnad antagning.
  • Välj din kommun, skola samt utbildning.
  • Bocka i rutan Mottagen, varpå den tidigare grå kolumnen Rang tänds där du sätter din rangordningssiffra för de sökande som ska antas* Obs! Båda måste vara ifyllda för att sökande ska bli antagna.

*Exempel: Har du exempelvis 27 platser på en utbildning, sätter du siffran 1 - 27 på de 27 du tar in. Sätt sedan siffror 28, 29, 30 och så vidare på cirka 5 - 10 elever som då blir reserver. Eleven får sedan besked Antagen eller Reserv. På de sökande du inte alls tar in lämnar du tomt. Eleven prövas då inte på programmet och får beskedet Ej erbjuden plats.

För att kunna rangordna en elev måste målgruppsbeslutet vara registrerat.

Visa cookie-information