warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-21

Språkintroduktion

För avlämnande skola (Språkintroduktion)

Rubriken Överl. IM - Språkintroduktion syns bara om eleven har gjort ett val till språkintroduktion. Blanketten för ansökan till Språkintroduktion laddas upp under fliken Överl. IM alternativt Kontaktuppgifter. 

Ladda upp blanketten Språkintroduktion

  1. Gå till Överl. IM - Språkintroduktion på elevkortet för att ladda ner blanketten med ifyllda kontaktuppgifter.
  2. Välj Redigera för att öppna vyn.
  3. Fyll i elevens olika nivåer genom att markera i rullisten.
  4. För uppladdning av blankett och eventuellt övrigt underlag: Välj fil och ladda upp filerna under respektive rubrik. En siffra visar antalet filer som laddats upp.
  5. För att öppna en bifogad fil: Klicka på pilen och markera aktuell fil.
  6. För att ta bort en bifogad fil: Klicka på ikonen av en soptunna bredvid aktuell flik.
  7. Välj Spara.

Observera! Om blanketten gäller ansökan till IMS-utbildning med specialpedagogisk verksamhet ska blanketten även laddas upp i elevkortet under Särskilt behovsunderlag/Särskild behovsprövning.

Särskild behovsprövning

För mottagande skola (Språkintroduktion)

Behörig person på antagen gymnasieskola hämtar underlaget i elevens elevkort i fliken Överl. IM. Befattning på antagen skola måste vara Överlämningsansvarig + Rektor eller Överlämningsansvarig + SYV.

Visa cookie-information