warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Introduktionsprogram till fristående huvudman

Registrera yttranden i vyn Sökande till huvudman/överenskommelse 

I vyn Sökande till annan huvudman/överenskommelse hanteras yttrande för sökande som söker introduktionsprogram till fristående huvudmän och till introduktionsprogram på en gymnasieskola som tillhör en region (till exempel Berga Naturbruksgymnasium). 

Gör följande urval: 

  • Välj er kommun 
  • Välj vilken huvudman ni vill sätta yttrande för (eller välj Alla) 
  • Ej behandlade (tredje rullisten från vänster) 

Efter att du valt Alla eller en specifik huvudman kan du välja sortering genom att trycka på kolumnrubriken för den kolumn ni vill sortera på. (Exempelvis Ansökan så att alla program kommer i bokstavsordning eller till exempel Sökt skola så att alla gymnasieskolor kommer i bokstavsordning). 

 

OBS! Om du väljer att göra urval till en specifik huvudman, tänk på att i rullningslisten anges inte namnet på den fristående gymnasieskolan utan huvudmannens namn. Exempel: Huvudman för Fryshusets gymnasieskolor är Stiftelsen Fryshuset och hittas alltså på S i rullningslisten. Vad huvudmannen för skolan heter kan du se om du går in i vyn Skolor via kugghjulet. (sök på skolans namn i fältet för fritext. Då kan ni under rubriken Huvudman se huvudmannens namn). 

Du ska först registrera Överenskommelseskickad eller Kommer ej att skrivas. Kommer ej att skrivas används om ni inte kommer överens och överenskommelse inte kommer att skrivas. 

Efter att ni registrerat Överenskommelse skickad ska ni registrera betalstatus, det vill säga om ni som kommun betalar eller inte för utbildningen. 

Det krävs att betalstatus och överenskommelse skickad registreras av hemkommunen för att mottagande fristående huvudman ska kunna ta mottagandebeslut.  Efter att ni sparat Överenskommelse skickad så försvinner posterna från vyn. För att få upp posterna igen så att du förutom Överenskommelse skickad kan registrera betalstatus gör du samma urval som tidigare förutom att ni väljer urvalet Överenskommelse skickad i stället för Ej behandlad. 

När du fått fram valen sorterar du på kolumnen Betalstatus. Tryck på kolumnrubriken tills du får dem som är Ej behandlade först. 

Bocka i checkrutorna på dem du ska registrera betalstatus för. Tryck på knappen Ersättning och registrera Betalar eller Betalar inte.

 

Blankett - belopp

Blankett behöver inte användas och belopp behöver inte anges för att en elev ska kunna tas emot till en fristående huvudmans introduktionsprogram för enskild elev. Det är inte reglerat hur en överenskommelse mellan elevens hemkommun och den fristående huvudmannen ska göras 

Det som anges i skollagen 17 kap 29 § stycke 1 är att en fristående gymnasieskola är skyldig att ta emot en elev till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion bara om huvudmannen och elevens hemkommun kommit överens om det bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen. (17 kap 29 stycke 2 handlar om överenskommelse för Programinriktat val för enskild elev).

Det viktiga för att mottagande kommun ska kunna ta ett mottagandebeslut är att hemkommunen registrerat Överenskommelse skickad och betalstatus i Indra. 

Detsamma gäller fältet Belopp. Om ni har kommit överens på annat sätt behöver ni inte registrera beloppet i Indra.  

Registrera belopp 

Du kan registrera belopp på två sätt: 

Antingen kan du göra det på ett val. Då bockar du i rutan Ersättning. Då blir fältet Belopp vitt och du kan fylla i ett belopp. 

Eller så kan du fylla i belopp på flera sökande samtidigt genom att bocka i checkrutan till vänster och trycka på knappen Ersättning och välja Sätt belopp. 

När du valt Sätt belopp kommer en ruta upp där ni anger beloppet sen trycker du på Spara och stäng. 

 

 

Visa cookie-information