warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-20

Introduktionsprogram till kommunal huvudman

Registrera yttranden i vyn Sökande till annan kommun/reglering 

I vynSökande till annan kommun/reglering hanteras sökande som söker till introduktionsprogram för enskild elev till annan kommunal huvudman. 

Om den sökande söker till en kommun inom Storsthlm ska hemkommunen ange om de accepterar mottagande kommuns pris för IM enligt prislistan (länk till prislistan). Hemkommun registrerar Betalar eller Betalar inte i kolumnen Betalstatus. Ingen blankett behöver skrivas ut och skickas mellan kommunerna. Mottagande kommun kan i sin vy se om hemkommunen betalar i kolumnen Betalstatus och kan ta ett mottagandebeslut i Indra. (Efter mottagande huvudman tagit mottagandebeslut i Indra ska sökande till IM för enskild elev rangordnas i vyn IM sökande och rangordning). För att kunna registrera betalstatus måste du först registrera Reglering skickad. 

Om den sökande söker till en kommun utanför Storsthlm måste du kontakta dem för att komma överens om ersättning. Om blankett eller inte behöver användas får du komma överens med dem. Det kan vara bra om ni registrerar Reglering skickad och betalstatus i Indra även på dessa val utanför Storsthlm så att ni ser att valet är behandlat. 

För att registrera Reglering skickad och betalstatus gör följande urval: Välj din kommun och i rullningslisten direkt till höger om där dui väljer din kommun väljer du Ej behandlade. 

När du fått fram de sökande välj lämplig sortering genom att trycka på den rubrik du vill sortera på exempelvis Ansökan eller Sökt skolkommun (kolumnen Sökt skolkommun väljs via knappen Kolumner). Om du vill leta rätt på sökande som söker till en viss kommun sortera på Sökt skolkommun. Om du vill leta upp ett visst program som era elever söker till kan du sortera på kolumnen Ansökan.  

För att registrera yttranden på flera poster bockar du i checkrutorna till vänster på de sökande ni ska registrera yttrande för. Tryck sen på knappen Yttrande och registrerar Reglering skickad. 

Efter att ni registrerat Reglering skickad ska du registrera betalstatus, det vill säga om ni som kommun betalar eller inte för utbildningen. Det krävs att betalstatus och reglering skickad registreras av hemkommunen för att mottagande kommun ska kunna ta mottagandebeslut.  Efter att du registrerat Reglering skickad så försvinner posterna från vyn.  

För att få upp de sökande igen som du inte registrerat betalstatus på gör du samma urval som tidigare utom att du väljer Reglering skickad i stället för Ej behandlade.

När du fått fram valen sorterar du på kolumnen Betalstatus. Tryck på kolumnrubriken tills du får de som är Ej behandlade först. 

För att registrera betalstatus markera checkrutorna på de poster ni ska registrera betalstatus för. Tryck sen på knappen Reglering och registrera betalstatus Betalar eller Betalar inte. 

 

Blankett - belopp

Det viktiga för att mottagande kommun ska kunna ta ett mottagandebeslut är att hemkommunen registrerat Reglering skickad och betalstatus i Indra.  

Belopp behöver inte fyllas i om den sökande söker till IM i annan kommun inom länet. Programpriser | Storsthlm

Om den sökande söker utanför vårt område kan du lägga in belopp om ni vill (det är inget som mottagande antagningskansli kan se – det är endast ni som ser uppgiften).  

Registrera Belopp 

Du kan registrera belopp på två sätt: 

Antingen kan du göra det på ett val. Då bockar du i rutan Ersättning. Då blir fältet Belopp vitt och ni kan fylla i ett belopp. 

 

Eller så kan du fylla i belopp på flera sökande samtidigt genom att bocka i checkrutan till vänster och trycka på knappen Reglering och välja Sätt belopp. 

När du valt Sätt belopp kommer en ruta upp där du anger beloppet sen trycker du på Spara och stäng. 

 

 

Visa cookie-information