warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2023-08-29

Export av slutbetyg på antagna elever

  • Gå in under menyn Antagning » Rapporter till kommuner/skolor » Betyg antagna elever.
  • Välj huvudman
  • Välj skola

Du kan nu exportera slutbetygen på antagna elever på den skola du valt.

  • Exportera till PDF eller Excel

Du kan även välja att exportera slutbetygen för en specifik utbildning.

  • Välj Utbildning
  • Exportera till PDF eller Excel
Visa cookie-information