warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-19

Nationella program

För att yttra sig för sökande som söker nationella program utanför samverkansområdet, gör följande urval i rullistorna: 

 • Välj din kommun i Välj kommun 
 • Välj Nationellt program i Yttrandegrupp  

 

Väj filtret Utan yttrande (Tryck på knappen Fler filter för att få upp urvalen). När du valt filtret trycker du på knappen Filtrera 

För att specificera urvalet välj Yttrande Options. Du får då fram de sökanden från din kommun som gjort val som du ska göra samma typ av yttrande för. Du måste gå igenom alla Yttrande Options. 

Registrera yttranden 

Du kan registrera yttranden på två sätt: 

 • Registrera yttrande i yttrandevyn. Då kan du registrera flera yttranden åt gången. 
 • Registrera yttrande på den sökandes elevkort 

Registrera yttranden i yttrandevyn på flera val 

Markera checkrutorna i vänster kant på de sökanden du ska registrera yttrande för. 

Tryck på knappen Yttrande. Tryck yttrande registrera sen ditt yttrande. De alternativ du får upp är: 

 • Finns hos samverkanspart 
 • Finns i egna kommunen 
 • Finns inte 

 

Du registrerar samma yttrande som det urval du gjort i Yttrande Options. Om du gjort urvalet Finns hos samverkanspart i Yttrande options så är det även det yttrandet du ska registrera. Du måste göra detta tre gånger, en gång för varje Yttrande Options som finns. 

Efter att du registrerat yttrandet sätts datum för yttrandet i kolumnen Yttrande datum. 

Nästa steg efter att du registrerat yttrandena är att skriva ut yttrandeblanketten.

Bocka i checkrutan för att skriva ut yttrandeblankett för de poster ni registrerat yttranden för. Tryck på knappen Blanketter och välj Skapa blanketter. Skriv ut blanketten. 

För nationella program ska en yttrandeblankett alltid skrivas ut och skickas till mottagande kommuns antagningskansli. 

När blanketten är framtagen ska ni fylla i den.  

 • OBS! Tänk på att om du använder filtret Utan yttrande och sparar så försvinner de elever som du nu har lagt in yttranden för från vyn. Eftersom du även ska skriva ut yttrandeblankett för eleverna så kan det vara bättre att inte använda det filtret – i alla fall inte första gången. Utan yttrande kan användas för att se om det finns nya sökande som tillkommit som du inte yttrat dig för. Om du vill söka upp val där du registrerat yttrande men inte skrivit ut yttrandeblankett väljer du filtret Med yttrande och Yttrande ej skickat. Du kan begränsa urvalet ytterligare genom att välja ett Yttrande Options och nationellt program under Yttrandegrupp.

 

Nationella program 

Denna ruta ska du alltid sätta kryss i (samtliga nationella program erbjuds i samverkansområdet) 

 1. Hemkommunen erbjuder sökt
  (X) nationellt program     

 

Nationella inriktningar 

Om vi erbjuder den nationella inriktningen inom samverkansavtalet. Då ska ni sätta kryss i denna ruta:
1. Hemkommunen erbjuder sökt
(X)  angiven nationell inriktning

OM vi inte erbjuder den nationella inriktningen inom samverkansområdet ska ni sätta kryss i denna ruta:
2. Hemkommunen erbjuder inte
(X) angiven nationell inriktning 

Om den nationella inriktningen eleven söker till inte erbjuds inom vårt samverkansområde så blir den sökande mottagen i första hand i den kommun eller region eleven söker till.

De inriktningar som inte finns inom samverkansavtalet hittar ni här: Nationell inriktning utanför samverkansområde | Gymnasieantagningen (storsthlm.se) 

Om det finns särskilda skäl för förstahandsmottagande ska skälen bifogas tillsammans med yttrandeblanketten till den andra kommunens antagningskansli. (Beslutet som mottagande kommun tar kan överklagas av den sökande). 

Om skäl för förstahandsmottagande i annan kommun/region finns uppladdade i Indra syns en symbol i kolumnen Skäl. För att öppna det uppladdade dokumentet tryck på symbolen med vänster musknapp då kan ni öppna dokumentet och skriva ut det. 

Du ser datum för när blanketten skrevs ut i kolumnen Skickad. 

Adresser till alla antagningskanslier i landet finns på antagningskanslier.skr.se/ 

Registrera yttrande på den sökandes elevkort 

För att registrera yttrande på en sökande tryck på elevens elevkortsikon. 

Under rubriken Yttrande sökt utbildning registrerar ni ert yttrande. 

Under rubriken Hemkommunen erbjuder sökt kan ni se om hemkommunen erbjuder det nationella programmet och eventuell nationell inriktning. En grön bock visas framför det alternativ som visar hur ni erbjuder programmet i er kommun. Under rubriken Var kan ni se om programmet/inriktningen erbjuds i egna kommunen eller genom samverkansavtal med Storsthlm. 

 

 

Visa cookie-information