warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-02-10

Ändra skolans kontaktuppgifter

Här beskriver vi hur du uppdaterar skolans kontaktuppgifter.

Uppdatera kontaktuppgifter

kontaktuppgifterna är det som syns för eleverna när de ska göra sitt val. Skolorna kan själva uppdatera kontaktuppgifter.

Så här gör du:

    1. Gå till Utbildningar » Utbildningsöversikt.
    2. Välj Öppna skolkort i högra kolumnen, varpå skolkortet öppnas.
    3. Gå in under fliken Kontaktuppgifter och klicka på Redigera.
    4. Ändra kontaktuppgifterna, till exempel adress, telefonnummer och e-post. Skolan bör även lägga in sin fakturaadress. Observera att besöksadressen bör skrivas med endast gatunamn och gatunummer, detta för att reseplaneraren på elevsidan ska fungera korrekt.
    5. Välj Spara.
Visa cookie-information