warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Uppdaterat 2023-01-30

Beslut

Via rubrikerna i vänsterspalten hittar du information om hur du ska ta mottagandebeslut för elever som söker till din eller dina gymnasieskolor. För att eleverna som söker till din skola ska kunna antas måste dessa beslut tas.

Fristående huvudmän hittar sin information om mottagandebeslut till gymnasieskolans introduktionsprogram under rubriken Beslut introduktionsprogram av fristående huvudman.

När det gäller den anpassade gymnasieskolan är informationen under de rubrikerna riktade både till fristående huvudmän och kommunala huvudmän.

Under rubriken Beslut om tillstyrkande av särskilt behovsstöd finns information om hur du tillstyrker elever som söker till program med särskilt behovsstöd.

Visa cookie-information