warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Antagningar

Här visas resultat från simuleringar, preliminärantagning och slutantagning beroende på tidpunkt med antal sökande i första hand som har behandlats/inte behandlats, övriga sökande, antagna, reserver, antal lediga platser och totalt antal platser.

Genom att välja Kolumner kan fler alternativ visas.

Genom att klicka på kortsymbolen vid en antagningsrad går det att se detaljer för den antagningsomgången eller simuleringen. Då visas samma kolumner som ovan uppdelat per huvudman.

Genom att klicka på ett av de korten visas resultat per skola för den huvudmannen. Klicka på ett av skolornas kort så visas resultat per program inklusive antagningspoäng.

Samtliga med tillgång till vyn ser statistik för andra skolor och utbildningar. Endast de med behörighet till en skola kan visa listan över elever som sökt utbildningar på den skolan.

Visa cookie-information