warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Kontaktlogg

Här visas den kontakt som tagits med elever. Dels via Indras automatiskt utskickade elevmeddelanden, dels eventuella särskilda, riktade meddelanden som Gymnasieantagningens handläggare har skickat. Här har studie- och yrkesvägledare endast läsbehörighet, funktionen att skicka elevmeddelanden är bara tillgänglig för Gymnasieantagningen.

Visa cookie-information