warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-10-30

Lägga till eller ändra behörighet och befattning

Det är viktigt att ni som skola har säkerställt så att ni har rätt befattningar och rätt behörigheter samt att personal som slutat tas bort.

I vyn Skolor/ Kollegor » Skolor söker du fram din skola och ser alla som finns registrerade på er skola och vad de har för behörigheter.

I vyn Skolor/ Kollegor » Förvaltning söker du fram din kommun och ser alla som finns registrerade under förvaltning och vad de har för behörigheter.

För att ändra, lägga till eller ta bort behörigheter eller befattningar i Indra behöver rektor/beslutsfattare fylla i formulär för detta. 

Kontakta Gymnasieantagningen på gymnasieantagningen@storsthlm.se för att få länkar till formulären.

Visa cookie-information