warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Flyttanmälan – flytt ut från regionen

Elevkortet » Kontaktuppgifter » Flytt

Elever som planerar att flytta till kommuner utanför regionen ska göra en flyttanmälan i Indra. Eleverna kan välja att själva göra sin flyttanmälan via elevsidan eller så kan elevens studie- och yrkesvägledare hjälpa till med det. I samband med att gymnasievalet stänger inför slutantagningen upphör möjligheten att registrera flyttanmälan. Om du behöver anmäla flyttning för en elev under denna period måste du ta hjälp av Gymnasieantagningen.

Gör så här om du som användare ska hjälpa eleven att registrera i Indra:

  1. Gå in i elevkortets flik Kontaktuppgifter.
  2. Klicka på Redigera vid rubriken Flytt.
  3. I fältet Sök kommun skriver du in den kommun som eleven planerar att flytta till.
  4. Om du vill kan du bifoga dokument angående flytten, till exempel om det finns särskilda önskemål eller särskild information att skicka till mottagande antagningskansli.
  5. Bifoga dokument: Klicka på Välj fil och ladda upp dokumentet. Det går bra att ladda upp flera filer. En siffra visar antal bifogade dokument. För att öppna en bifogad fil klicka på pilen och markera aktuell fil. För att ta bort en bifogad fil klicka på ikonen Soptunna bredvid aktuell fil. Det går även bra att skriva informationen i fältet Flyttinformation.
  6. Klicka på Spara.

Gymnasieantagningen informerar eleven om rutiner vid utflytt och skickar sedan flyttanmälan samt handlingar till mottagande kommun/antagningskansli.

Om eleven ångrar sig

Om eleven inte längre ska flytta ska flyttanmälan återtas. Elever kan välja att själva återta flyttanmälan via elevsidan eller så kan elevens studie- och yrkesvägledare hjälpa till med det.

Gör så här om du som användare ska hjälpa eleven att återta flytt i Indra:

  1. Gå in i elevkortets flik Kontaktuppgifter.
  2. Klicka på Redigera vid rubriken Flytt och markera kryssrutan Återtar flyttning. Den här funktionen skickar en uppgift till Gymnasieantagningen så att kansliet får veta att eleven inte längre ska flytta.
  3. Klicka på Spara. Gymnasieantagningen informerar mottagande kommun/antagningskansli om den återtagna flytten.
Visa cookie-information