warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-31

Ange uppropstider

Här beskriver vi hur du hanterar uppropstider.

Granska uppropstider

Så här gör du:

 1. Gå till Utbildningar » Uppropstider.
 2. Välj den kommun som skolan tillhör i rullgardinsmenyn, varpå den valda skolans program och inriktningar visas. Obs! Om det finns en gul triangel vid ett program innebär det att den utbildningen inte är publicerad och därför inte sökbar för elever.

Lägga till uppropstider

Så här gör du:

 1. Gå till Utbildningar » Uppropstider.
 2. Väl ikonen Programkort vid det program som du vill lägga till uppropstid för, varpå dialogrutan Ändra uppropsinformation öppnas.
 3. Ange följande:
  1. Uppropsinformation: Ange datum och tidpunkt för uppropet.
  2. Uppropsplats: Ange namnet på platsen för uppropet, till exempel ”x-skolans aula”.
  3. Uppropsadress: Ange uppropsplatsens gatuadress, till exempel Skolvägen 1.
  4. Välj Spara och stäng. Upprepa proceduren till dess att alla utbildningars uppropsinformation är registrerad.

Ta bort uppropstider

Så här gör du:

 1. Gå till Utbildningar » Uppropstider.
 2. Väl ikonen Programkort, varpå dialogrutan Ändra uppropsinformation öppnas.
 3. Välj kryssrutan för Radera tidigare information om upprop.
 4. Välj Spara och stäng.
Visa cookie-information