warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Elev- & betygsregistrering

En av de viktigaste delarna under antagningsåret är registreringen av elever och betyg. Här hittar du information om hur elev- och betygregistrering går till i Indra och länkar till hjälpresurser. Tänk på att elever måste vara registrerade i Indra innan betygen kan registreras.

Visa cookie-information