warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Beslut nationella program

Registrera beslut i vyn Sökande från annan region/beslut

I vyn Sökande från annan region/beslut tar kommuner beslut för sökande som söker till deras:

  • Nationella program
  • Yrkesintroduktion för grupp av elever
  • Programinriktat val för grupp av elever

Till dessa program måste yttrande/beslutsblankett användas. Beslutet kan överklagas och ska delges den sökande.

Om den sökande kommer från en kommun utanför Gymnasieantagningen Storsthlm och söker till vårt område så skickas den sökandes ansökan och yttrandeblankett av hemkommunens antagningskansli till Gymnasieantagningen Storsthlm. Gymnasieantagningen Storsthlm registrerar sen ansökan och yttrandet. När ansökan och yttrandet är registrerade skickar Gymnasieantagningen Storsthlm yttrandet vidare per post till beslutsfattaren i mottagande kommun. Ni kan alltså inte ta något beslut förrän ni får hemkommunens yttrandeblankett från oss.

För sökande som bor inom vårt område och söker yrkesintroduktion för grupp av elever inom vårt område ska hemkommunens beslutsfattare själv, efter att yttrande och betalstatus registrerats i Indra, skicka yttrandet till mottagande kommuns beslutsfattare. Adresser till kommunernas beslutsfattare inom vårt antagningsområde hittar ni i Indra under Skolor/Kollegor » Förvaltning.

För ett programinriktat val krävs inget yttrande från hemkommunen. Hemkommunen är enligt skollagen skyldig att betala ersättning (SL 17 kap 23 §). Mottagande kommun tar beslut utan att ha fått någon yttrandeblankett från den sökandes hemkommun. Efter att mottagande kommun tagit beslut ska blankett skrivas ut där beslutet framgår och delges den sökande. Beslutet kan överklagas av den sökande.

Beslut - Nationella program  

När du får en yttrandeblankett som gäller ett nationellt program ska du registrera det beslut du tar i Indra och skriva ditt beslut på den blankett du fått.  

För att registrera beslutet i Indra går du till vyn Ansökan->Yttrande/Beslut - Sökande från annan region/beslut. Välj din kommun och skriv den sökandes personnummer i fältet Sök på namn och person. 

 

Skäl för förstahandsmottagande 

Om den sökande har lämnat in skäl för förstahandsmottagande är skälen antingen bifogade med yttrandeblanketten eller så finns skälen uppladdade i Indra.  

Om skälen finns uppladdade i Indra syns en dokumentsymbol i kolumnen Skäl.  

För att öppna blanketten, tryck med vänster musknapp på symbolen. Du kan då välja att öppna dokumentet. 

 

Viktiga kolumner 

Två kolumner som är viktiga att tänka på innan du går in med beslut: 

  • Elevkategori som visar om den sökande är folkbokförd eller inte (Kolumnen Hemkommun visar den kommun den sökande vistas i. Sökande som inte har personnummer som till exempel asylsökande är inte folkbokförda utan har vistelsekommun) 
  • Överårig för att se om den sökande är överårig. 

Kolumnen Elevkategori syns inte automatiskt utan måste väljas via knappen Kolumner. 

Registrera ditt mottagandebeslut på elevens elevkort i Indra. Till nationella program kan följande beslut tas: 

  • Mottagen* Eleven får vara med och konkurrera om plats på det sökta programmet. 
  • Mottagen 2:a hand* Eleven får konkurrera om de lediga platser som finns kvar, efter att de som tagits emot i första hand antagits. 
  • Ej mottagen* 

*) Hur det är formulerat i Indra. Yttrande- och beslutblanketten har längre formuleringar. 

Om du tar emot den sökande i andra hand (mottagen i 2:a hand) eller om du inte tar emot den sökande alls (Ej mottagen), ska du ange en motivering till ert beslut. Om du väljer mottagen i 2:a handellerej mottagenkommer en ruta upp där du ska ange varför du inte tar mot den sökande i första hand. Tryck sedanSpara och stäng. 

  • Hemkommunen erbjuder sökt nationellt program 
  • Anförda skäl till förstahandsmottagande saknas. 

Originalet av beslutet skickas till den sökande. En kopia av beslutet skickar du till hemkommunens antagningskansli. Adressen till den sökandes hemkommuns antagningskansli brukar framgå högst upp till vänster på yttrandeblanketten. 

Annars finns adresser till alla antagningskanslieri landet påwww.antagningskanslier.skr.se 

Om yttrandet är från en beslutsfattare inom länet så finns adresser till beslutsfattarna underSkolor/Kollegor -> Förvaltning i Indra. När du slagit upp en kommun så trycker du på knappen ”Huvudmannens kontaktuppgifter”, då får du fram adressen till hemkommunen 

Vem som är beslutsfattare i hemkommunen kan du se under rubriken EOP (Yttrande- och beslutsansvar). 

 

Visa cookie-information