warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

  • Skolor och utbildningsutbud
Uppdaterat 2023-02-03

Skolor och utbildningsutbud

Info: Särskild behörighet krävs: Organisation och utbildningsutbud. 

I vyn Utbildningar>Utbildningsutbud lägger skolorna upp och gör inställningar för de utbildningar de planerar att erbjuda kommande läsår. En skola kan endast lägga upp de program som den har giltigt utbildningstillstånd för. När elevernas ansökningsperiod startar ska skolans utbildningsutbud inklusive platser vara registrerat, kontrollerat och publicerat. 

  Obs! Tänk på att koppla program/inriktning till rätt skolenhet eftersom den informationen är viktig för SCB:s statistik. 

Se här hur du lägger in nya studievägar.

Kommunala skolor kan välja fritt bland alla nationella studievägar men måste söka tillstånd för särskilda utbildningar som till exempel spetsutbildningar. Fristående skolor måste söka tillstånd för samtliga utbildningar som de vill erbjuda.

Programinriktningar startar antingen år 1 eller 2. Om programinriktningen startar år 2, är inriktningen inte i sig sökbar. Då kan eleven enbart ange ett önskemål om inriktning på programmet. 

Fram till sista dagen för att lägga ned utbildning (se tidsplan) kan skolor lägga till och ta bort utbildningar, program och inriktningar. Efter det måste skolan ta kontakt med Gymnasieantagningen för att kunna göra ändringar.

Observera att det inte går att ändra utbildningar, till exempel profiler efter att ansökningsperioden startat, för då måste hela utbildningen läggas ner och en ny läggas upp.

Antal platser kan justeras fram tills inloggningen stänger för slutantagning.

Uppdateringen av skolornas utbildningsutbud startar i oktober varje år och ska vara klart senast då ansökan till gymnasievalet öppnar.

  Obs! Det är endast utbildningar med registrerade utbildningsplatser som visas och är sökbara då gymnasievalet öppnar. 
Visa cookie-information