warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-04-12

Beslut anpassad gymnasieskola nationella program

Gå till Ansökan - Yttrande/Beslut - Sökande från annan region/beslut för Nationella program i anpassad gymnasieskola.

Beslut 

När du får in en yttrandeblankett sök upp eleven du ska ta beslut för genom att ange elevens namn eller personnummer i fältet Sök på namn och personnummer. 

Öppna elevens Elevkort - du hamnar då i fliken Sökande från/Beslut. 

Du behöver välja något av följande alternativ: 

  • Mottagen (Du tas emot som sökande) 
  • Mottagen 2: hand 
  • Ej mottagen (Du tas inte emot som sökande) 

Om ni tar emot eleven i 2:a hand eller ni inte tar emot elever så ska ni ange motivering till beslutet under - Ange motivering till beslutet. Alternativet Mottagen 2:hand kan endast väljas av kommunala huvudmän.

Hur besluten skickas 

Om ni tar emot en elev i första hand behöver ni inte skicka beslutet till den sökande.

Om ni tar emot eleven i andra hand eller inte tar emot eleven ska originalet av beslutet skickas till den sökande. Den sökande kan överklaga beslutet att inte tas emot i första hand.
Kopia av beslutet skickas alltid till den sökandes hemkommunen om den sökande kommer från en kommun inom regionen, i annat fall till avlämnande antagningskansli.

Har beslut tagits av en kommun utanför regionen (vår elev söker utanför regionen) får Gymnasieantagningen Storsthlm en kopia av beslutet som vi registrerar i Indra och därefter skickar vi en kopia till hemkommunen.

 

 

 

 

 

Visa cookie-information