Indramanual

Uppdaterat 2024-02-19

Beslut anpassad gymnasieskola nationella program

Gå till Ansökan - Yttrande/Beslut - Sökande från annan region/beslut för Nationella program 

Beslut 

När du får in en yttrandeblankett sök upp eleven du ska ta beslut för genom att ange elevens namn eller personnummer i fältet Sök på namn och personnummer. 

Öppna elevens Elevkort - du hamnar då i fliken Sökande från/Beslut. 

Du behöver välja något av följande alternativ: 

  • Mottagen (Du tas emot som sökande) 
  • Mottagen 2: hand 
  • Ej mottagen (Du tas inte emot som sökande) 

Om ni tar emot eleven i 2:a hand eller ni inte tar emot elever så ska ni ange motivering till beslutet under - Ange motivering till beslutet. Alternativet Mottagen 2:hand kan endast väljas av kommunala huvudmän.

Hur besluten skickas 

Originalet av beslutet skickas till eleven. Kopia skickas till hemkommunen om den är inom regionen, i annat fall till avlämnande antagningskansli. 

Har beslut tagits av en kommun utanför regionen (vår elev söker utanför regionen) får Gymnasieantagningen Storsthlm en kopia av beslutet som vi registrerar i Indra och därefter skickar vi en kopia till hemkommunen. 

 

Sökande till IM inom gymnasieskolan görs i Standardläget och all yttrandehantering sker där! 

 

 

 

Visa cookie-information