warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Introduktion
Uppdaterat 2024-03-07

Om Indra

Indra är ett webbaserat system som används för Gymnasieantagningen. Systemet är framtaget av Göteborgsregionen och ägs nu gemensamt av Storsthlm och Göteborgsregionen. Syftet med Indra är att underlätta handläggningen för skolpersonal, andra inblandade och elever för val till gymnasiet och den anpassade gymnasieskolan.

Genom att hantera handläggningen direkt i systemet minskar mängden post som måste skickas till Gymnasieantagningen, vilket ger en snabbare handläggning. Indra skickar även automatiskt ut uppgifter till ansvariga personer, till exempel rektorer eller studie- och yrkesvägledare, när nya uppgifter ska utföras.

I arbetet med gymnasieantagningen används främst tre webbplatser:

Om Indramanualen

Indramanualen beskriver hur Indra fungerar och är tänkt som hjälp för dig som administrerar gymnasievalet. Du kan läsa och navigera i manualen i din webbläsare på datorn, i din surfplatta eller smarttelefon. Indramanualen är främst utformad för att läsas digitalt. 

Knappar, symboler, text och element som förekommer i Indras användargränssnitt har en särskild typografisk markering när de omnämns i denna manual. För att tydliggöra att dessa benämningar har en motsvarighet i Indras användargränssnitt är de satta i fet stil. Strukturen är utformad efter de aktiviteter vi behöver utföra under antagningsåret. Alla turkosa knappar på webben leder till Indramanualen.

Synpunkter?

Vi uppdaterar kontinuerligt informationen för att göra den så lättförståelig, pedagogisk och användbar som möjligt. Det är genom dig som läsare och Indraanvändare vi kan fånga upp vad vi behöver utveckla i Indramanualen. Om du har feedback på innehållet i Indramanualen, mejla oss på gymnasieantagningen@storsthlm.se. Länka även gärna till det avsnitt du har kommentarer på.

Visa cookie-information