warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-16

Målgruppstillhörighet

Ladda upp blanketten Målgruppsbeslut.

Så här gör du:

  1. Logga in i Indras läge för Anpassade läge. 
  2. Öppna elevens elevkort
  3. Välj Kontaktuppgifter.

Välj Målgruppstillhörighet – dokumentuppladdning för att ladda upp blanketten Målgruppsbeslut

 

Beslut om målgruppstillhörighet  

Behörighet: Anpassat – Beslut om tillhörande av målgrupp på Förvaltningsnivå 

För att registrera målgruppsbeslut går du till Ansökan » Yttrande/Beslut – Beslut målgruppstillhörighet. 

Om eleven är mottagen till anpassad gymnasieskola så bockar du i rutan Tillhör målgrupp. Bocka även i rutorna för utredningarna som ligger till grund för målgruppsbeslutet (Medicinsk, Psykologisk, Pedagogisk och Social)

 

Visa cookie-information