warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

  • Elev- och betygsregistrering
Uppdaterat 2023-01-30

Elev- och betygsregistrering

En av de viktigaste delarna under antagningsåret är registreringen av elever och betyg. Här hittar du information om hur elev- och betygregistrering går till i Indra. Tänk på att elever måste vara registrerade i Indra innan betygen kan registreras. 

Visa cookie-information