warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-03-28

Klasslista

Här beskriver vi hur du gör för att se klasslistor på registrerade elever för vald skola.

Så här gör du:

  1. Välj vyn Elever>Klasslista.
  2. Välj kommun och skola för att se klasslistan. Du kan även välja att filtrera på en specifik klass.
  3. Sortera innehållet i eller ta bort kolumner vid behov.
  4. Exportera listan om du behöver, du kan välja att exportera till pdf eller till excel.
Visa cookie-information