warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-03-07

Anpassad gymnasieskola beslut individuella program

Beslut - Individuella program anpassad gymnasieskola

För att registrera mottagandebeslut gå till Ansökan - Yttranden/Beslut - Sökande från annan region/beslut för individuella program i anpassad gymnasieskola.

När du får in en yttrandeblankett, välj din kommun och sök sen upp eleven du ska ta beslut för genom att ange elevens namn eller personnummer i fältet Sök på namn och personnummer.  

Öppna elevens Elevkort - du hamnar då i fliken Sökande från/Beslut. 

Gå till elevens val och registrera om du tar emot de sökande eller inte. Du kan välja följande alternativ:  

  • Du tas emot som sökande 
  • Du tas inte emot som sökande  

Du ska även fylla i ditt beslut på den blankett du fått från elevens hemkommun. Om du inte tagit emot eleven ska du skicka originalet av beslutet till eleven. Eleven kan överklaga beslutet. Kopia av beslutet skickas till elevens hemkommun om den är inom regionen, i annat fall till avlämnande antagningskansli. 

 

Sökande till IM (ej anpassad gymnasieskola) görs i Standardläget och all yttrandehantering sker där! 

 

Visa cookie-information