warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-10-30

Starta en tidigare nedlagd utbildning

Här beskriver vi hur man startar en tidigare nedlagd utbildning. 

  1. Gå till Utbildningar» Utbildningsutbud.
  2. Välj kommun och skola.
  3. Klicka på knappen Sätt startar vid den utbildning du vill återstarta: 
  4. En informationsruta visas där det framgår att alla elever som tidigare sökt utbildningen kommer få ett meddelande om att utbildningen återigen startar. 
  5. Klicka på Starta utbildning.

Följande sker då i systemet: 

  • Utbildningen får status Startar. 
  • Alla elever med berörda ansökanrader informeras om att den tidigare nedlagda utbildningen kommer att starta. 
  • När du kommer tillbaka till utbildningsutbudet har ikonen vid Startar ändrats till Grön bock och knappen Sätt startar bytts mot knappen Sätt startar EJ.
Visa cookie-information