warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-10-02

Beslut introduktionsprogram av fristående huvudman

I vyn Sökande från annan huvudman/beslut överenskommelse registreras beslut för sökande som söker introduktionsprogram hos fristående huvudman. 

Så fort ni har kommit överens om ersättning med hemkommunen och hemkommunen har registrerat yttrandestatus Överenskommelse skickad och betalstatus (betalar/betalar inte) i Indra kan ni som mottagande fristående huvudman ta beslut i Indra om ni tar emot den sökande eller inte. (Om hemkommunen yttrat sig genom att registrera Kommer ej att skrivas i Indra – det vill säga överenskommelse kommer inte att skrivas - kan ni endast ta beslutet att eleven Kommer ej att mottas. (Samma gäller om hemkommunen registrerat Överenskommelse skickad och betalstatus betalar inte). 

För att se vilka sökande ni inte har tagit beslut på där hemkommunen yttrat sig välj  

  • den kommun er skola ligger i  
  • välj er skola  
  • välj Ej behandlade. 

Ni kan sortera på rubriken Betalstatus (tryck på kolumnrubriken för sortering) för att få fram de poster där hemkommunen registrerat om de betalar eller inte. Om ni har kommit överens med en viss kommun och de har registrerat att de betalar så kan ni söka upp elever från den kommunen genom att sortera på kolumnen Hemkommun. 

Hanteringen kan skötas helt i Indra. Inga blanketter behöver skickas mellan huvudmännen. Ni behöver inte komma överens via en blankett. Överenskommelse kan ske på annat sätt – till exempel överenskommelse via mejl eller annat sätt. 

Beslut kan registreras på elevkortet eller via knappen Beslut. För att registrera via knappen Beslut, bocka i checkrutan på de sökande ni ska registrera beslut för. De beslut som kan registreras är Kommer att mottas och Kommer ej att mottas. 

Efter att ni har registrerat ert beslut ska ni gå in och rangordna de elever ni tagit emot i vyn Placering> IM sökande och rangordning.

Att tänka på när man masshanterar:
Vänta! Det kan ta en stund innan det är klart. Klicka inte med musen bredvid – markeringen i kryssrutorna/checkrutorna kan då försvinna. 

Välj även att ha med kolumnerna Överårig och Elevkategori. De kolumnerna väljs via knappen Kolumner. Kolumnen Elevkategori visar om den sökande är folkbokförd eller inte eller tillhör annan elevkategori. 

Om det är ett beslut ni ska ta för en sökande som kommer från en kommun utanför STORSTHLM som söker till er fristående gymnasieskola så kan ni inte se någon betalstatus i Indra. Antingen tar den kommunen kontakt med er eller ni med dem eller så skickar de en överenskommelseblankett. Om en överenskommelseblankett kommer in till Gymnasieantagningen registrerar vi Överenskommelse skickad och skickar blanketten vidare till er. Ni kan sen ta beslut i Indra.   

 

 

Visa cookie-information