warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-03-07

Anpassad gymnasieskola individuella program

Yttranden – individuella program (IAIND)

För att registrera yttranden för dina kommuns elever som söker till en annan kommun eller till en fristående huvudman gå till Ansökan - Yttrande/Beslut - Sökande till annan region/Yttranden för individuella program i anpassad gymnasieskola. 

Välj din Kommun - Du får då en lista över alla elever i din kommun. 

 

För att se vilka elever trycker du på knappen: Fler filter och klickar i Utan yttranden och sedan Filtrera. 

OBS! Om det finns en varningstriangel på vänster om elevens personnummer gå tillbaka till Klasslistan och "Bocka i" Målgruppstillhörighet innan du kan gå vidare. 

 

Välj under Yttrande sökt utbildning: 

  • Hemkommunen åtar sig att stå för kostnaden 
  • Hemkommunen åtar sig att inte stå för kostnaden 

 

Efter att du sparat öppnar du igen för att skriva ut yttrandeblanketten - Ladda ner aktuell EOP-blankett. 

Du skickar yttrandet direkt till sökt huvudman. 

--------------------------------------------------------- 

Längst ned i vyn kan du välja hur många poster som ska visas per sida. Välj Visa alla  

Visa cookie-information