warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-07-28

Export av elever som är antagna på gymnasieskola

  • Gå in under menyn Antagning » Exportering » Exportera antagna elever
  • Funktionen som ska användas är Export av antagna till gymnasieskola.
  • Välj kommun och skola.
  • Välj vilket format du vill exportera till: I listan finns två versioner av TK450 filen Version 2012 (SS 10701:2012) och Version 2016 (SS 10701:2016)
  • Klicka på Exportera.

Man kan också använda Extens-format att exportera med som är en text-baserad fil. Hör i så fall av dig till Gymnasieantagningen för mer specificerad information.

För att importera TK450-formatet i Extens behöver du göra följande:

  1. För att kunna importera TK450-filen i Extens, krävs ett tilläggsprogram som heter ElAPP. Ni behöver också veta skolans 8:a siffriga skolenhetskod.
  2. TK450 kommer ut i en zip.fil som ska sparas ned och sedan importeras.
  3. Filen ska inte packas upp när den sparas ned, utan ska importeras i zip.formatet. 
  4. Filen kan tas ut av användare som har befattningen Expedition på kommunal- eller fristående mottagande skola.
Visa cookie-information