warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

  • Antagningsresultat
Uppdaterat 2023-05-16

Antagningsresultat

De olika antagningsresultaten som kan visas ligger i olika vyer.

Simuleringskörning (Utbildningar -> Simulering)

 

En av följande vyer är aktiv beroende på vilken period man är i:

Antagningsresultat Slutligt

Antagningsresultat Nuläge

 

Antagningar

 

Information till ej antagen elev

De sökande som inte antas vid den slutliga antagningen på någon utbildning får ett meddelande via INDRA när den slutliga antagningen är klar. Varje nytt läsår har samtliga kommunala huvudmän samma standardmeddelandet som måste kompletteras på nytt.

För att komplettera standardmeddelandet:
- Logga in i INDRA. Gå till Skolor/Kollegor, Förvaltning - Välj din kommun.
- Öppna huvudmannens kontaktuppgifter och tryck på redigera.
- Välj sedan redigera igen. Under rubriken ”Information till elev som ej är antagen” lägger du in den kompletterande informationen du vill ska gå ut till de elever som inte antagits på någon utbildning. Samma meddelande går även ut till de elever som inte blivit antagna till utbildning i den anpassade gymnasieskolan.

Kompletteringen kan till exempel innehålla specifik information om vart den sökande kan vända sig i kommunen för att få fortsatt hjälp och vägledning med sin ansökan till gymnasiet.

 

Visa cookie-information