warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-06

Reservantagning

Denna sida syns bara om eleven står som reserv på ett val och har varit med i reservkörningen. Informationen uppdateras så snart en förändring sker.

När reservantagningen är klar visas fliken Reservantagning på elevsidan och på adminsidan.

Fliken Reservantagning är fast och visar resultatet av reservantagningen. 

Studie- och yrkesvägledare kan skriva ut reservantagningsbesked och se uppropstiden på elevens sida genom att använda elevkortets funktion Visa ansökan som elev

Visa cookie-information