warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Introduktionsprogram som kan anordnas för grupp av elever till kommun utanför Storsthlm

Yttrande görs i vyn: Sökande till annan region/yttrande.

Gör följande urval:  

  • Välj din kommun i Välj kommun 
  • Välj IM utom region i Yttrandegrupp 

De introduktionsprogram till kommun utanför vår region som hamnar i denna vy är introduktionsprogram som antingen kan anordnas för enskild elev eller för grupp av elever. (De introduktionsprogram som bara kan anordnas för enskild elev, Individuellt alternativ IMA och Språkintroduktion IMS hamnar alltid i yttrandevyn för reglering Sökande till annan kommun/reglering se – se rubriken Introduktionsprogram till kommunal huvudman). Eftersom Indra inte kan ”känna av” om Yrkesintroduktion (IMY) och Programinriktat val (IMV) till kommun utanför Storsthlm är för enskild elev eller för grupp av elever så måste  hemkommunen ta reda på om programmet är för enskild elev eller för grupp av elever innan yttrat görs. Till Yrkesintroduktion (IMY) för grupp av elever ska alltid en yttrandeblankett tas fram. Till IMY för enskild behöver blankett inte tas fram, reglering kan ske på annat sätt. I vyn Sökande till annan region/yttrande finns båda blanketterna.

När du valt er kommun och yttrandegrupp IM utom regionen får du fram de sökande som har sökt introduktionsprogram som kan anordnas för antingen grupp av elever eller enskild elev utanför STORSTHLM.

 

OBS! Tänk på att om du använder filtret Utan yttrande och sparar så försvinner de elever som du nu har lagt in yttranden för från vyn. Eftersom du även ska registrera betalstatus och skriva ut yttrandeblankett så kan det vara bättre att inte använda det filtret. Utan yttrande kan användas för att se om det finns nya sökande som du inte yttrat dig för.

Lämplig sortering kan vara att sortera på kolumnen Ansökan så att alla program kommer i bokstavsordning. Eller att man exporterar till excel och går igenom valen.

När du fått svar från mottagande kommun så att du vet vilken typ av program ni ska yttra er för så registrerar du antingen:

  • Reglering skickad (om programmet är för enskild elev)
  • Yttrande skickad (om programmet är för grupp av elever)

Om programmet är Yrkesintroduktion för grupp av elever ska även betalstatus registreras, dvs om ni betalar eller inte (Betalar/Betalar inte). Spara och stäng

Om programmet är för en grupp av elever måste du ta fram Yttrandeblankett, tryck på knappen Ladda ned aktuell EOP-blankett.

På blanketten ska du fylla i om er hemkommun åtar er att svara för kostnaden för utbildningen.

Blanketten ska sen skickas till mottagande kommuns antagningskansli. Beslutet som mottagande kommun tar kan överklagas av den sökande.

Adresser till landets antagningskanslier: http://antagningskanslier.skr.se/

 

OBS! Om programmet är för enskild elev så kan ni komma överens med mottagande huvudman att inte använda blankett. Det räcker att ni har kommit överens om betalning. Dock bör ni registrera Reglering skickad och betalstatus i Indra.

 

 

Visa cookie-information