warning image

Personal: Det är just nu tekniska problem med visningen av Nuläges-statistiken i Indra-Analys. 

Ladda ned antagningsstatistik

Här kan du ladda ned excel-filer för preliminärantagning och slutantagning 2022, 2023 och 2024. 

Visa cookie-information