warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Nyheter / 23 april 2024

hand som skriver på papper med en penna

Skolinspektionen har beslutat att dra in tillståndet att bedriva skola för Upplevelse Utbildning i Täby AB, som är huvudman för Sparre gymnasium i Täby kommun.

Återkallandet görs på grund av allvarliga och omfattande brister i utbildningen, som bedöms ha samband med brister i huvudmannaskapet.

Huvudmannen bedöms sakna förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, och huvudmannen och dess ägar- och ledningskrets bedöms inte uppfylla kravet på lämplighet.

Skolinspektionens beslut innebär att alla tillstånd för Upplevelse Utbildning i Täby AB att bedriva gymnasieutbildning upphör. Återkallandet gäller från och med den 1 juli 2024.

Sparre gymnasium kommer att överklaga. Det är alltså möjligt att de kommer att starta sina utbildningar i höst. Därför har vi på Gymnasieantagningen inte tagit bort utbildningarna från ansökningswebben.

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Sparre gymnasium

Mer information kommer.

Kategorier: Elev, Nyheter
Visa cookie-information