Tågteknikutbildningen har inga inriktningar.

Utbildningen kan leda till arbete som till exempel tågmekaniker eller underhållsmekaniker.

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Se film och läs mer om programmet på utbildningsguiden.skolverket.se

Vad lär jag mig på inriktningen?

Utbildningen kan leda till arbete som till exempel tågmekaniker eller underhållsmekaniker. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Exempel på yrkesutgångar

-

Vad lär jag mig på inriktningen?

Exempel på yrkesutgångar

-

Vad lär jag mig på inriktningen?

Utbildningen kan leda till arbete som till exempel tågmekaniker eller underhållsmekaniker. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Exempel på yrkesutgångar

-

Behöver jag välja inriktning redan nu?

När inriktningen inte anges i studievägen man söker utan det endast står programmets namn så påbörjar man inriktningen på programmet enligt erbjudande av den eller de inriktningar som skolan anordnar. Se närmare information på skolans hemsida. I vissa fall finns möjlighet att önska inriktning inför år 2. Det finns dock ingen garanti om att du får gå på den inriktningen du önskar i år 2, eftersom du då bara kan bli antagen på själva programmet. 

Exempel på yrkesutgångar

-