Introduktionsprogram, IM
Om du inte är behörig till ett nationellt program har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.

Det finns fyra olika program: 

Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Inget av programmen ger examen utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får du ett gymnasieintyg. För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Se film och läs mer om programmet på utbildningsguiden.skolverket.se

OM SKOLAN

Distra Gymnasium

Välkommen till Distra! Vi är en gymnasieskola som har specialiserat oss på yrkesutbildningar.

Distra är en gymnasieskola med cirka 230 elever. Skolan är branschrekommenderad inom bygg samt erbjuder en ceritiferad handelsutbildning av Handelsrådet.

Skolans profil består av mindre undervisningsgrupper, hög lärartäthet och koncentrerade skoldagar som startar 09.00 och slutar 15.00. Man har två ämnen per dag.

Under årskurs 2 och 3 erbjuder skolan samtliga program i lärlingsform.

Vad lär jag mig på inriktningen?

Programinriktat val är för dig som vill få en utbildning inriktad mot ett visst nationellt program och sedan så snart som möjligt kunna antas till det programmet. Det kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att vara behörig till programmet krävs lägst betyg E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk samt 5 andra ämnen. 1 av dessa 5 ämnen måste vara engelska eller matematik. Dessutom ska du vara obehörig till det nationella program som det programinriktade valet vänder sig mot.

Inriktning måleri.

Exempel på yrkesutgångar

-

690 utbildningar

  • ...
karta-google
minuters restid från