Handels- och administrationsprogrammet HAHAN

Handel och service, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd)Magelungens gymnasium Liljeholmen

Handels- och administrationsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation. Du lär dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling. Du lär dig administrativt och organisatoriskt arbete inom företag och offentlig förvaltning, ekonomiuppföljning, kommunikation, kundservice, konferens- och receptionsarbete. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom Yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på utbildningsguiden.skolverket.se

 

OM SKOLAN

Välkomna till det lilla gymnasiet. Vi erbjuder en skola med studiero och närhet till personalen.

Vi arbetar för att skapa en varm, trygg och strukturerad miljö.

Vi vänder oss i första hand till elever i behov av särskilt stöd. Skolan har en förstärkt elevhälsa. Vår skola har hög personaltäthet och stora ljusa lokaler som är väl anpassade för verksamheten.

Vi har följande program:

  • Handelsprogrammet
  • Yrkesintroduktion
  • Individuella Alternativet

Vi arbetar med en närhet till handeln och med mycket praktik.

Det är lätt att ta sig till skolan, vi finns fem minuter från Liljeholmen och det är nära till kommunikationer.

Vad lär jag mig på inriktningen?

Inriktningen handel och service ska ge fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice.

Exempel på yrkesutgångar

Butikskommunikatör/merchandiser, Butikssäljare, Företagssäljar, Handlare, Inköpare, Ledare i butik, Logistiker, Marknadsförare, Näthandlare, Speditör, Varumottagare "

50 utbildningar

  • ...
karta-google
minuters restid från